Leeuwarder Courant

Published on september 23rd, 2013 | by Irene van den Berg

0

Rijbewijsgarantie

Waar de een met twee vingers in de neus zijn rijbewijs haalt, is het bemachtigen van het roze pasje voor de ander een helse opgave. Wie vreest dat hij geen natuurtalent is in achteruit inparkeren, invoegen op de snelweg en de hellingproef kan tegenwoordig kiezen voor een slagings- of rijbewijsgarantie. Hoewel de term anders doet vermoeden, betekent dit meestal niet dat je eindeloos lessen mag volgen en examens mag verknallen.

Rijbewijsgarantie is er in verschillende soorten en maten. Bij veel rijscholen wil de instructeur eerst een ritje maken met de cursist om te zien wat voor vlees hij in de kuip heeft. Een cursist die bibberend achter het stuur zit, betaalt meer dan iemand die al na één les moeiteloos kan schakelen. Voor zo’n snelle leerling is een slagingsgarantie overigens een onnodig dure oplossing.

Tussen de pakketten, die rijscholen onder de noemer rijbewijsgarantie aanbieden, zitten grote verschillen. Bij sommige scholen is de garantie alleen van toepassing op de examens. Oftewel, de herexamens zijn gratis maar dat geldt niet voor de extra lessen die moeten worden gevolgd. Dit wordt ook wel examengarantie genoemd. Bij andere rijopleidingen geldt de garantie ook voor de extra lessen. Hoewel er scholen bestaan waarbij je voor één bedrag echt helemaal klaar bent, is de rijbewijsgarantie meestal van toepassing op een beperkt aantal examens.

Is zo’n rijbewijsgarantie daarmee geen wassen neus? “Het is een marketinginstrument om nieuwe klanten te trekken. Zolang rijscholen transparant zijn over eventuele beperkingen is daar niets mis mee”, reageert woordvoerder Paul de Waal van brancheorganisatie Bovag. Hoe vaak je het examen over mag doen, staat in ieder geval in de algemene voorwaarden van de rijschool. “Lees daarom deze algemene voorwaarden goed door”, tipt Judith Coster van het CBR, dat de rijexamens afneemt.

Maak, zeker als de lessen in de garantie zijn inbegrepen, vooraf heldere afspraken over de frequentie en het tijdstip van de lessen. Als de lessen al zijn betaald, loop je het risico dat de instructeur voorrang geeft aan cursisten die per les betalen. “Wat zijn bovendien de regels als er een les uitvalt? En wordt er gewerkt met een vaste instructeur? Maak hierover duidelijke afspraken voordat je met een rijschool in zee gaat”, aldus woordvoerder Sandra de Jong van de Consumentenbond. Bedenk dat je door een rijbewijsgarantie aan een rijschool vastzit. Werkt het niet tussen jou en de rijschool en wil je daarom overstappen, dan ben je je geld kwijt.

Blijkt de instructeur écht onprofessioneel of houdt deze zich niet aan de afspraken, dan is dat wel reden om je centen terug te eisen. Bespreek de klacht eerst met de eigenaar van de rijschool. Komt daar niets uit, stuur dan een aangetekende brief waarin je schrijft dat je de overeenkomst ontbindt en je geld terug wil. Belangrijk is dat je kunt bewijzen dat de rijschool fouten heeft gemaakt.

Lost dat niets, op dan kan de Geschillencommissie Rijscholen soms uitkomst bieden. De rijschool moet dan Bovaglid zijn of zich rechtstreeks hebben aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). Kijk voor alle voorwaarden op www.degeschillencommissie.nl Is een rijschool niet aangesloten, dan rest alleen een dure en tijdrovende gang naar de rechter.

 Rijbewijsgarantie


About the Author

is onafhankelijk (onderzoeks)journalist en schrijft over sociale en ecologische kwesties, zoals armoede, klimaatverandering en de keerzijde van de consumptiemaatschappij. Haar publicaties verschijnen onder meer in OneWorld, NRC en Vrij Nederland.Comments are closed.

Back to Top ↑