Leeuwarder Courant

Published on september 23rd, 2014 | by Irene van den Berg

0

Ontwoeker snel

Nog steeds hebben miljoenen Nederlanders een woekerpolis. Wacht niet te lang met ingrijpen. Het is een klus die veel mensen liever uit de weg gaan: de woekerpolis onder handen nemen. De dure beleggingspolis die ooit is afgesloten voor de hypotheek of voor extra pensioenopbouw brengt vrijwel zeker minder geld op dan is voorgespiegeld. Maar het idee dat je de papierwinkel in moet duiken, bezorgt je bij voorbaat nachtmerries.

Uit onderzoek van budgetorganisatie Nibud blijkt dat wantrouwen jegens de adviseur en de verzekeraar een belangrijke reden is om niet in actie te komen. Terwijl degenen die wel iets aan hun dure beleggingsverzekering hebben gedaan, financieel beter af zijn.

De Consumentenbond raadt aan om eerst gratis hersteladvies te vragen bij de adviseur waar je de polis hebt afgesloten. Ook als de polis inmiddels bij een andere adviseur is ondergebracht, moet die nieuwe adviseur een gratis hersteladvies geven. Maar dat hersteladvies gratis moet zijn, is niet wettelijk vastgelegd. Weigert de adviseur dan kun je naar de verzekeraar stappen. Die kan bemiddelen of een andere adviseur aanwijzen. Maar dat lukt niet altijd.

Veel mensen lopen vast, zegt Jeffrey Leichel oprichter van Stichting Odin, die consumenten tegen betaling helpt ‘ontwoekeren’. Consumenten hebben lang niet altijd iets aan het hersteladvies. “Die polis hebben ze misschien tien jaar geleden afgesloten. Intussen is hun situatie veranderd. Dan is er eigenlijk een nieuw advies nodig.” En voor dat nieuwe advies – dat nu aan strengere eisen moet voldoen – wil de adviseur doorgaans wel betaald worden.

Ook voor het daadwerkelijk aanpassen van de polis kunnen adviseurs kosten in rekening brengen. En ook dan kan het helpen om in opstand te komen. Klaag bij toezichthouder de Autoriteit FinanciĆ«le Markten (AFM), adviseert de Consumentenbond. Levert dat niets op, onderhandel dan over de kosten. Wie een hypotheek wil oversluiten of omzetten, heeft doorgaans verplicht advies nodig dat snel zo’n 1000 euro kost.

Kijk voordat je naar de adviseur stapt op het jaarlijkse waardeoverzicht, zegt Leichel. Daarop staat of de adviseur nog steeds provisie ontvangt. “Je staat veel sterker in de onderhandelingen als dat zo is.”

“Ontwoekeren is een zwaar traject, maar het is financieel zeer de moeite waard. Consumenten die hun polis onder handen nemen, kunnen aan het eind duizenden euro’s tot tienduizenden euro’s beter af zijn.”

Consumenten kunnen bij Stichting Odin voor 82,50 euro een rapport laten opstellen. Daarin staat of zij hun bestaande polis kunnen laten aanpassen en hoeveel dit over de resterende looptijd oplevert. Ook staat daarin hoeveel schade er mogelijk geclaimd kan worden bij de verzekeraar. Consumenten kunnen met dat rapport naar hun eigen adviseur of naar een onafhankelijk adviseur die samenwerkt met Stichting Odin. Een onafhankelijk adviseur vinden, kan ook via de Vereniging Onafhankelijk Financieel Planners (VOFP).

Je kunt ook zelf aan de slag om je polis aan te passen, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. Op de website woekerpolisvrij.nl staan betaalde modules (vanaf 79 euro) die consumenten stap voor stap helpen. Maar waarschuwt Donat: “Die is zeker niet voor iedereen weggelegd. Je moet er tijd in steken en aardig wat kennis voor in huis hebben.”

Ontwoeker snel


About the Author

is onafhankelijk (onderzoeks)journalist en schrijft over sociale en ecologische kwesties, zoals armoede, klimaatverandering en de keerzijde van de consumptiemaatschappij. Haar publicaties verschijnen onder meer in OneWorld, NRC en Vrij Nederland.Comments are closed.

Back to Top ↑