AD

Published on februari 28th, 2016 | by Irene van den Berg

0

Zo loopt de koop van je huis niet uit op een ramp

 Huizenkopers moeten alert zijn als ze halsoverkop verliefd worden op een woning. Een voorbehoud van financiering beschermt de koper die onverhoopt zijn hypotheek niet rond krijgt.

Waarvoor is een voorbehoud van financiering? Jurist Anke Linssen van juridisch dienstverlener DAS: ,,In koopovereenkomsten van huizen wordt bijna altijd een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van financiering opgenomen, het financieringsvoorbehoud. Pas na de koop van de woning kan de koper een hypotheek aanvragen. Daarom wordt vaak een termijn afgesproken waarbinnen de koper zijn hypotheek rond moet hebben. Wil hij de koopovereenkomst ontbinden op grond van het voorbehoud, dan moet hij laten zien dat zijn hypotheekaanvraag door een hypotheekverstrekker is afgewezen.”

Kopers doen vaak te laat een beroep op het financieringsvoorbehoud. Hoe komt dat? ,,Het probleem is dat het rondkrijgen van de hypotheek veel tijd kost. Als kopers geen aanwijzing hebben dat de aanvraag mogelijk wordt afgewezen, blijken ze vaak te vertrouwen op een goede afloop en doen zij geen beroep op het financieringsvoorbehoud.”

Wat verklaart de toename van het aantal kopers dat te laat is? ,,DAS ziet wekelijks wel een zaak voorkomen waarin een koper te laat een beroep heeft gedaan op het voorbehoud van financiering. Een oorzaak van de toename is dat hypotheekverstrekkers in deze aantrekkende huizenmarkt er vaak langer over doen om een hypotheekaanvraag te verwerken. Kopers komen daardoor in tijdnood. Bovendien veranderen ieder jaar rond de jaarwisseling allerlei regels – je kunt dit jaar bijvoorbeeld minder lenen dan vorig jaar – waardoor sommige aanvragen weer anders beoordeeld moeten worden. Dit vergt vaak extra tijd.”

Welke termijn is verstandig om als koper te vragen voor financieringsvoorbehoud? ,,Het is verstandig om, voordat je de voorlopige koopovereenkomst tekent, aan je hypotheekverstrekker of financiële tussenpersoon een indicatie te vragen van de tijd die ze denken nodig te hebben om jouw aanvraag te behandelen. Elk geval is tenslotte uniek. Een hypotheekverstrekker is bijvoorbeeld meer tijd kwijt bij kopers die hun restschuld meegefinancierd willen hebben dan bij twee starters met een goedbetaalde baan.”

Wat moet je doen als je bank traag is? ,,Vraag tijdig aan de verkoper of de termijn mag worden verlengd. Krijg je nul op het rekest, dan zit er maar één ding op: afzien van de aankoop door een beroep te doen op het financieringsvoorbehoud. Je moet dan wel een afwijzing van een hypotheekverstrekker kunnen laten zien. Is het verstrijken van de termijn te wijten aan onredelijk of onzorgvuldig handelen van je hypotheekverstrekker, dan kun je deze aansprakelijk stellen.”

Wat zijn de gevolgen als je te laat bent? ,,Doe je te laat een beroep op het voorbehoud, dan kom je niet meer uit onder de koopovereenkomst zonder een forse boete, meestal tien procent van het aankoopbedrag of drie promille van de koopsom voor iedere dag dat je te laat bent als je alsnog de woning afneemt. Daarnaast kun je nog aansprakelijk worden gesteld voor kosten die de verkoper heeft gemaakt of nog maakt, zoals (extra) makelaarskosten, (dubbele) notariskosten wegens het opstellen van aktes en dubbele woonlasten. Kopers zijn zich vaak niet bewust van de risico’s en denken dat het met een sisser afloopt. Maar rechters oordelen meestal vrij streng. Als afhakende koper kun je daardoor in de problemen komen. Ik ken weinig mensen die zomaar een boete van tien procent van de koopsom kunnen ophoesten.”

Onder voorbehoud van financiering: zo doe je het goed
– Noem het financieringsvoorbehoud direct bij je bod, dus voordat je mondeling overeenstemming bereikt. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat de verkoper er later niet mee instemt.
– Spreek een termijn af waarbinnen je een beroep mag doen op dit voorbehoud. – Leg vast welke bewijslast je moet aanvoeren. In de koopovereenkomst opgesteld door makelaarsverenigingen en Vereniging Eigen Huis wordt uitgegaan van één afwijzing van financiële instellingen, maar het kan ook zijn dat er twee afwijzingen worden gevraagd.
– Als de verkoper akkoord gaat, kun je nog meer afspraken in het voorbehoud vastleggen. Neem bijvoorbeeld als ontbindende voorwaarde op dat je de financiering rond wilt krijgen op basis van anderhalf salaris. Als je hierover van tevoren niets afspreekt, kan het zijn dat je onverwacht beide volledige salarissen moet gebruiken om de woning te financieren, terwijl een van beide partners in de toekomst minder wil gaan werken.

Zo loopt de koop van je huis niet uit op een ramp


About the Author

is onafhankelijk (onderzoeks)journalist en schrijft over sociale en ecologische kwesties, zoals armoede, klimaatverandering en de keerzijde van de consumptiemaatschappij. Haar publicaties verschijnen onder meer in OneWorld, NRC en Vrij Nederland.Comments are closed.

Back to Top ↑