De Persdienst

Published on april 27th, 2014 | by Irene van den Berg

0

Vang het verlies aan inkomsten door ouderschapsverlof op

Steeds meer ouders nemen vrij om tijdelijk meer tijd met hun kinderen door te kunnen brengen. Het is slim dat ouderschapsverlof nog dit jaar op te nemen. Want volgend jaar betaalt de fiscus niet meer mee.

Wouter Bos en Camiel Eurlings verlieten beiden de politiek voor hun gezin. Eurlings wilde een gezin stichten (inmiddels heeft hij al weer een nieuwe vriendin), Bos meer tijd doorbrengen met zijn kinderen. Beide heren volgden een trend: steeds meer papa’s en mama’s nemen verlof op om meer tijd met hun gezin door te brengen. Ruim 182.000 Nederlanders namen vorig jaar ouderschapsverlof op, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2011 waren dat er 160.000.

Spreiden
Werknemers mogen ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. Standaard geldt dat je een jaar lang vrij neemt voor de helft van het aantal uren dat je per week werkt. In overleg met de werkgever kun je hiervan afwijken. Je kunt je ouderschapsverlof bijvoorbeeld spreiden over meerdere jaren of juist voltijdsverlof voor een kortere periode opnemen.

“Ouderschapsverlof is een belangrijk recht van de werknemer. De werkgever kan dit dus ook niet weigeren. Wel heeft hij invloed op de inrichting van het verlof, als er sprake is van zwaarwichtige bedrijfsbelangen. Bijvoorbeeld als het cruciaal is dat een manager in een bedrijf altijd op maandag aanwezig is voor een vergadering. De werkgever mag dan eisen dat de werknemer zijn verlof op andere dagen opneemt. Of echt sprake is van zwaarwichtige bedrijfsbelangen, is uiteindelijk aan de rechter om te beslissen”, legt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen uit.

Onbetaald verlof
Ouderschapsverlof is in principe onbetaald. Maar een goede werkgever kan ervoor kiezen (een deel van) het loon door te betalen. Van de 182.000 werknemers die met verlof gingen, kregen bijna 70.000 werknemers een gedeeltelijke vergoeding. Het aantal werkgevers dat een vergoeding betaalt, daalt wel. De groep werknemers die vorig jaar helemaal geen vergoeding kreeg, was twee derde groter dan in 2009. Van Gelderen: “Of werkgevers een vergoeding betalen, kun je meestal teruglezen in de cao of het personeelshandboek.”

Ouderschapsverlofkorting
Via de aangifte inkomstenbelasting kunnen ouders een deel van het geld dat zij inleveren door het verlof, terugkrijgen. Dit heet de ouderschapsverlofkorting. Hoe veel korting je krijgt, is afhankelijk van het aantal uren verlof dat je opneemt. De korting wordt als volgt berekend: het aantal uur ouderschapsverlof in 2014 vermenigvuldigd met 4,29 euro. De ouderschapsverlofkorting wordt dan met je inkomen verrekend, dit kan door middel van een voorlopige teruggave per maand of achteraf.

Wie van plan is ouderschapsverlof op te nemen, kan dat maar beter zo snel mogelijk doen. Tenzij het plan niet door de Eerste Kamer komt, wordt de korting per 1 januari 2015 afgeschaft. “De ouderschapsverlofkorting wordt onder meer geschrapt omdat de regeling nodeloos ingewikkeld is. De korting subsidieert het niet-werken, terwijl andere regelingen juist het wél werken subsidiëren”, verklaart woordvoerder Suzanne van Gils van het Ministerie van Sociale Zaken. Het recht op ouderschapsverlof blijft wel gewoon bestaan.

Lage inkomens
Behalve met de ouderschapsverlofkorting kunnen ouders de teruggang in inkomsten nog op een andere manier gecompenseerd krijgen. Een lager inkomen kan gunstig zijn voor de zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag en voor het kindgebonden budget. En als je onder het sociaal minimum terechtkomt, heb je recht op aanvullende bijstand.

Vang het verlies aan inkomsten door ouderschapsverlof op


About the Author

is onafhankelijk (onderzoeks)journalist en schrijft over sociale en ecologische kwesties, zoals armoede, klimaatverandering en de keerzijde van de consumptiemaatschappij. Haar publicaties verschijnen onder meer in OneWorld, NRC en Vrij Nederland.Comments are closed.

Back to Top ↑