De Persdienst

Published on september 13th, 2014 | by Irene van den Berg

0

Serviceflat vaak molensteen om nek van erfgenaam

Serviceflats leveren erfgenamen vaak veel kopzorgen op. Terwijl de flat zelf vrijwel onverkoopbaar is, lopen de torenhoge servicekosten vaak jaren door. Wat zijn je opties als je een serviceflat erft?

Te vinden op makelaarssite Funda: tweekamerappartement met balkon in Hilversum, met uitzicht op een fraaie tuin. Kosten: 20.000 euro. Klinkt als een buitenkansje. Adder onder het gras zijn de servicekosten: voor 1 persoon 835 en voor 2 personen 925 euro per maand voor onder meer warme maaltijden, tuinonderhoud en verzekeringen. Die hoge maandlasten zijn de reden dat veel eigenaren of hun erfgenamen de serviceflat aan de straatstenen niet kwijtraken.

Nederland telt zo’n 360 servicecomplexen, met in totaal zo’n 42.000 serviceflats. De meeste werden in de jaren 60 en 70 gebouwd voor welgestelde ouderen die zelfstandig wilden wonen, maar toch zorg wilden ontvangen. De ouderen van nu stellen andere eisen en vinden de serviceflatjes vaak te klein. Het gevolg is dat er nauwelijks vraag meer is naar dit type woning.

Weigeren
Erf je een serviceflat, dan kun je overwegen de erfenis te weigeren. Nadeel is dat je dan helemaal niets krijgt en je dit later ook niet meer kunt terugdraaien. Voor verwerping van je erfdeel moet je een verklaring bij de rechtbank laten registreren. Gedraag je in dat geval op geen enkele wijze als erfgenaam. Alleen al door het ontruimen van de woning, kun je als wettige erfgenaam worden aanvaard.

Beneficiair aanvaarden
Je kunt er ook voor kiezen de erfenis beneficiair te aanvaarden. Je bent dan niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden als deze niet uit de nalatenschap kunnen worden afgelost. Is er meer schuld dan bezit, dan krijg je niets, maar draai je ook nergens voor op. Je erft dus alleen als er onder de streep iets overblijft. Maar vanwege verplichte registratie bij de rechtbank en het uitzoeken van de schulden en bezittingen van de erflater, kost beneficiaire aanvaarding al gauw enkele honderden euro’s.

Reglement wijzigen
Een andere strategie is de erfenis wel te aanvaarden en vervolgens proberen de servicekosten terug te dringen door het reglement van de serviceflat te wijzigen. Hiervoor heb je de medewerking van de Vereniging van Eigenaren (VVE) van de serviceflat nodig. “Het is voor jou als erfgenaam veel prettiger als er in de servicekosten een onderscheid wordt gemaakt tussen gebouwgebonden diensten, zoals onderhoud en beheer van gebouw en persoonsgebonden diensten als zorg en maaltijden. Stel in de VVE-vergadering voor dat om alleen te betalen voor persoonsgebonden diensten als deze worden afgenomen. Dat scheelt vaak zo’n 350 tot 500 euro per maand”, stelt advocaat Richard de Laat, die een aantal rechtszaken voerde namens erfgenamen van serviceflats.

Volgens De Laat is dit wel een lastige stap omdat je hiervoor 80 procent van de stemmen van de eigenaren nodig hebt. “Erfgenamen en bewoners hebben vaak verschillende belangen. Bewoners willen graag dat de zorg blijft en dat kan meestal alleen als iedereen meebetaalt”, aldus De Laat.

Zorg goedkoper inkopen
Een andere optie is daarom zorg goedkoper in te kopen. “Soms zit er bijvoorbeeld een keuken in de serviceflat, terwijl het veel goedkoper is een cateraar te laten komen”, verklaart de advocaat. Voor het reorganiseren van de inkoop heb je slechts een gewone meerderheid van de stemmen binnen de VVE nodig.

De fiscus houdt bij de erfbelasting overigens wel rekening met de lage waarde van serviceflats. Bij deze flats bepaalt de waarde in het economisch verkeer de hoogte van de erfbelasting. Bij andere woningen is de WOZ-waarde het uitgangspunt.

Serviceflat vaak molensteen om nek van eigenaar


About the Author

is onafhankelijk (onderzoeks)journalist en schrijft over sociale en ecologische kwesties, zoals armoede, klimaatverandering en de keerzijde van de consumptiemaatschappij. Haar publicaties verschijnen onder meer in OneWorld, NRC en Vrij Nederland.Comments are closed.

Back to Top ↑