De Persdienst

Published on januari 4th, 2015 | by Irene van den Berg

0

Pgb komt niet meer op de eigen rekening

Wie een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangt, krijgt dat vanaf deze maand niet meer op zijn eigen rekening gestort.

Op deze manier wil Den Haag een einde maken aan fraude met persoonlijke zorgbudgetten.

Papieren operatie
“Het is een enorme papieren operatie. Maar als het eenmaal is geregeld, is het zeker een stap voorwaarts”, zegt Stans Damen van Per Saldo, belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget. In plaats van het persoonsgebonden budget op iemands privérekening te storten, gaat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de budgetten beheren en alle betalingen regelen. Damen: “Het voordeel daarvan is dat vooraf wordt bepaald of de zorg onder het budget valt. Zo voorkom je dat mensen achteraf geld terug moeten betalen.”

Zorg in natura of pgb
Het persoonlijk zorgbudget is er voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Het bedrag kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor persoonlijke verzorging, verpleging of verblijf in een instelling. Wie langdurig zorg nodig heeft, kan kiezen tussen zorg in natura of het persoonsgebonden budget. Bij zorg in natura bepaalt de zorgaanbieder welke zorg je krijgt. Maar als je kiest voor een persoonsgebonden budget, dan kies je zelf welke zorg je ontvangt en door wie.”Denk daarbij bijvoorbeeld aan ouders met een autistisch kind dat thuiszorg nodig heeft. Als zij kiezen voor zorg via een thuiszorgorganisatie, lopen ze het risico dat er telkens nieuwe mensen aan zijn bed staan. Ze kunnen ook kiezen voor één zzp’er, zodat hun kind niet telkens aan al die nieuwe gezichten hoeft te wennen”, legt Damen uit.

Meer zelf regelen
Een persoonlijk zorgbudget betekent wel dat je meer zelf moet regelen. Zo ben je bijvoorbeeld verplicht een administratie bij te houden en moet je zelf op zoek naar een vervanger als je zorgverlener ziek is. Of een persoonsgebonden budget voor jou geschikt is, kun je op www.pgb-test.nl nagaan.

De afgelopen jaren werd nog al eens gefraudeerd met de persoonlijke zorgbudgetten. Zo ging het mis bij pgb-bemiddelingsbureaus die patiënten zouden moeten helpen bij het vinden van de juiste zorg. Malafide zorgbureaus vroegen de budgetten echter aan op naam van mensen die van niets wisten en sluisden het geld weg. Ook zijn er fraudeurs die het pgb niet gebruikten voor zorg, maar voor andere doeleinden.Toezicht van de Sociale Verzekeringsbank moet dit voorkomen. Damen: “Je krijgt zelf alleen een virtueel budget. Het geld wordt overgemaakt door de SVB.”

Papierwerk
Je moet wel bereid zijn papierwerk te verrichten voor het verkrijgen van een persoonlijk zorgbudget. Zo moet je zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen opstellen. En elke maand een declaratie sturen van de zorgkosten. “Vooral die omschakeling heeft veel voeten in aarde. Daarna zou alles juist prettiger moeten werken”, meent de woordvoerder van Per Saldo. Op www.pgb.nl staat een stappenplan voor de omschakeling naar de nieuwe manier van werken.

Ondersteuning aan huis
Er staan nog meer veranderingen op stapel voor mensen met een persoonsgebonden budget. Vanaf dit jaar is ondersteuning aan huis een taak van de gemeenten. Bovendien gaan zorgverzekeraars via de basisverzekering verpleging en verzorging financieren, ook voor patiënten met een persoonsgebonden budget. Gemeenten zijn verplicht een overgangsregeling te treffen voor mensen die nu al een budget hebben. Over het persoonsgebonden budget, dat wordt overgeheveld naar de zorgverzekering, lees je meer in de polisvoorwaarden van je zorgverzekering.

PGB komt niet meer op de eigen rekening


About the Author

is onafhankelijk (onderzoeks)journalist en schrijft over sociale en ecologische kwesties, zoals armoede, klimaatverandering en de keerzijde van de consumptiemaatschappij. Haar publicaties verschijnen onder meer in OneWorld, NRC en Vrij Nederland.Comments are closed.

Back to Top ↑