& Katern

Published on februari 3rd, 2016 | by Irene van den Berg

0

Nieuw! In de aangifte voor 2015

Het is weer bijna tijd om belastingaangifte te doen. Irene van den Berg zet zes wijzigingen op een rij

1) DigiD verplicht bij belastingaangifte
Zul je net zien. Heb je een avond uitgetrokken voor je belastingaangifte, ben je je DigiD kwijt. Vorig jaar kon je in dat geval nog het aangifteprogramma downloaden via de website van de Belastingdienst. Maar dat kan niet meer. De fiscus wil dat we allemaal aangifte doen op Mijn Belastingdienst of via de aangifte-app. En voor beiden heb je je DigiD nodig. Heb je altijd via het downloadprogramma aangifte gedaan, dan is het dit jaar even opletten. De online aangifte ziet er net wat anders uit.
Wil je geen elektronisch aangifte doen, bijvoorbeeld omdat je geen computer of internet hebt, dan is dat nog altijd mogelijk op ouderwets papier. Bel naar de BelastingTelefoon (0800-0543) voor een papieren biljet. Aangifte op papier doen is wel flink meer werk. Papier rekent immers niet met je mee.

2) Grootverdieners krijgen minder hypotheekrenteaftrek
Den Haag gaat de hypotheekrenteaftrek inperken, maar wel heel voorzichtig. De maximale hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk verlaagd van 52 naar 38 procent. In 28 jaarlijkse stapjes van een half procent. In deze aangifte gaat iedereen met inkomen in de hoogste belastingschijf daar voor de tweede keer iets van merken. Per 1 januari 2015 is de aftrek verlaagd naar 51 procent. Dat betekent dat als je een hoger inkomen hebt en daar 52 belasting over betaalt, de hypotheekrenteaftrek slechts 51 procent is.

3) Steeds minder zorgkosten zijn aftrekbaar
Het aantal medische behandelingen waar je nog belastingaftrek voor krijgt, wordt alsmaar kleiner. De zorgkosten die je kunt aftrekken van de belasting worden specifieke zorgkosten genoemd. De lijst met specifieke zorgkosten is de afgelopen jaren steeds korter geworden. Ook in 2015 zijn er weer een aantal kostenposten geschrapt. Niet meer aftrekbaar zijn: kosten voor geestelijke gezondheidszorg voor jongeren onder de 18 jaar, kosten voor dyslexiezorg voor jongeren onder de 18 jaar en de kosten voor een combinatietest tijdens een zwangerschap als er geen medische indicatie is.

4) Veel veranderingen voor alimentatiebetalers
Vorig jaar mocht je als gescheiden ouder de kinderalimentatie nog van de belasting aftrekken, mits je kind niet ouder was dan 21 jaar en geen studiefinanciering ontving. Door het schrappen van de aftrekpost levensonderhoud kinderen per 1 januari 2015 is dat nu voorbij. En dat kan flink wat geld schelen als je alimentatie betaalt. Er bestaat echter een belastingtruc om de kinderalimentatie alsnog af te trekken.  Het is namelijk mogelijk om betaalde kinderalimentatie als schuld in Box 3 af te trekken. Welk bedrag je mag aftrekken, kun je het best laten uitrekenen door een financieel adviseur.
De partneralimentatie blijft wel aftrekbaar. Als je partneralimentatie aan je ex-partner betaalt, dan mag je de partneralimentatie fiscaal aftrekken als ‘Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen’. Voor je ex is de alimentatie juist weer inkomen waar hij of – meestal – zij weer belasting over moet betalen.

5) Studenten met stufi krijgen geen aftrek meer
Vanaf het studiejaar 2015/2016 zijn de kosten die studenten maken voor hun studie helemaal niet meer aftrekbaar. Dat klinkt als een grote verandering. Maar de aftrek van studiekosten was voor studenten met studiefinanciering al aan strenge voorwaarden gebonden. Alleen collegegeld, examengeld, promotiegeld en verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen kwamen in aanmerking voor aftrek. Bovendien moest je je stufi in mindering brengen op het bedrag en gold er een drempel. Die rekensom hoef je als student alleen nog te maken voor de eerste helft van het jaar.

6) Afkoop lijfrente is gunstiger geworden
Via een lijfrente kun je fiscaal gunstig sparen voor je oudedagsvoorziening. Wil je eerder bij je geld, dan is dat een dure aangelegenheid. De verzekeraar is verplicht om 52 procent belasting in te houden. Bovendien betaal je aan de Belastingdienst een boete. Voorheen was dat 20 procent over de afkoopsom óf over de som van de betaalde premies als dit bedrag hoger was dan de afkoopsom. Vanaf 2015 kijkt de fiscus alleen nog naar de afkoopsom en maakt het dus niet uit als de betaalde premies hoger zijn. Dit geldt met terugwerkende kracht. Voor de jaren 2011 en 2014 kun je belasting terugvragen. Vanaf 2015 is het bovendien mogelijk om een lijfrente af te kopen bij arbeidsongeschiktheid. Je betaalt dan geen boete van 20 procent.

Praktische tips
–       Je kunt van 1 maart tot 1 mei aangifte doen. Het is mogelijk om uitstel aan te vragen tot minimaal 1 september. Te laat aangifte doen zónder uitstel aan te vragen is onverstandig. Je kunt er een forse boete voor krijgen.
–       Verwacht je geld terug? Doe dan aangifte voor 1 april. De fiscus belooft dan dat je voor 1 juli bericht krijgt. Je kunt ook kiezen voor een voorlopige teruggaaf. Je ontvangt dan maandelijks een deel van het bedrag waar je aan het eind van het jaar recht op zou hebben.
–       De Belastingdienst vult steeds meer gegevens vooraf in. Check deze goed. Want als de fiscus een foutje maakt, ben jij verantwoordelijk.
–       Bewaar alle bewijsstukken, zoals jaaropgaven en rekeningoverzichten. Deze hoef je niet bij je aangifte te overleggen maar moet je bij een controle wel in je bezit hebben.
–       Wie even vastloopt met zijn belastingaangifte kan gratis bellen met de BelastingTelefoon op 0800-0543. Bellers kunnen echter geen rechten ontlenen aan de antwoorden. Een ingewikkelde vraag kan beter schriftelijk worden ingediend bij de Belastingdienst.
–       Ouderen en mensen met een lager inkomen kunnen gratis een persoonlijke invulhulp krijgen van de Belastingdienst. Je moet hiervoor een afspraak maken via de BelastingTelefoon.
–       Ook vakbonden, ouderenorganisaties als de Anbo en patiëntenverenigingen helpen gratis of tegen een onkostenvergoeding bij het invullen van de belasting.

Nieuw! In de aangifte over 2015


About the Author

is onafhankelijk (onderzoeks)journalist en schrijft over sociale en ecologische kwesties, zoals armoede, klimaatverandering en de keerzijde van de consumptiemaatschappij. Haar publicaties verschijnen onder meer in OneWorld, NRC en Vrij Nederland.Comments are closed.

Back to Top ↑