De Persdienst

Published on augustus 31st, 2013 | by Irene van den Berg

0

Kritisch controleren van ziekenhuisnota kan lonend zijn

Een behandeling in het ziekenhuis kost meestal behoorlijk wat geld. Als patiënt krijg je de rekening vaak niet onder ogen. Toch loont het de ziekenhuisnota op te vragen en kritisch te checken.

Als patiënt heb je het recht de rekening in te zien. De meeste zorg in het ziekenhuis valt onder het basispakket. Toch is een behandeling of opname in het ziekenhuis niet altijd kosteloos. Verzekeraars maken prijsafspraken met zorgverleners, zoals ziekenhuizen. Ga je naar een ziekenhuis waar jouw verzekeraar geen contract mee heeft, dan moet je een deel van de kosten zelf betalen. Hoeveel dat is, staat in de verzekeringspolis. Het ziekenhuis stuurt de nota naar de verzekeraar. Die betaalt zijn deel en stuurt de rekening voor het resterende bedrag door naar de patiënt.

Verplicht eigen risico
Voor iedere verzekerde geldt een verplicht eigen risico van 350 euro. De eerste 350 euro aan zorg komt dus voor eigen rekening (met uitzondering van huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg). In ruil voor een korting op hun premie hebben veel verzekerden daarnaast ook nog een vrijwillig eigen risico van maximaal 500 euro.Juist met het eigen risico kun je je voordeel opdoen. Bijvoorbeeld als een simpele ingreep voor 600 euro op de rekening staat, terwijl die in werkelijkheid maar 300 euro kost. Zorg er dus altijd voor dat je die rekening in handen krijgt. Check vervolgens of de juiste behandeling is gedeclareerd en of de prijs klopt.

Dat is trouwens nog niet zo gemakkelijk. Het ziekenhuis rekent namelijk niet iedere behandeling los af, maar werkt met pakketten die een specifieke code hebben. Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl) staat welke code bij welke zorg hoort. Voor sommige zorgpakketten geldt een maximumtarief. Ook dat is terug te vinden op de website van de toezichthouder. Geldt er geen maximumtarief, dan kun je aan je verzekeraar vragen welke prijs hij heeft afgesproken voor het zorgpakket.

Niet verplicht totale rekening door te sturen
Verzekeraars zijn niet verplicht de totale ziekenhuisrekening door te sturen. Ze hoeven alleen de verrekening met het eigen risico door te geven. “Wel heb je als patiënt het recht de rekening op te vragen”, aldus woordvoerder Jaco van Lambalgen van de NZa.

Kritisch controleren van ziekenhuisnota kan lonend zijn

Een ziekenhuisrekening controleren kost tijd, maar is wel de moeite waard. Niet voor niets doet de NZa momenteel onderzoek naar te hoge declaraties van ziekenhuizen. Soms worden hoge rekeningen ingediend voor relatief simpele behandelingen. En er is nog een reden om de rekening te controleren: minister Edith Schippers van Volksgezondheid bekijkt de mogelijkheid om patiënten die een fout in een ziekenhuisrekening ontdekken, te belonen met een bonus of een korting op hun eigen risico.

Overigens moet het vanaf volgend jaar voor patiënten eenvoudiger worden de ziekenhuisrekening te controleren. “Ziekenhuizen moeten dan aangeven wanneer een patiënt behandeld is, of sprake is geweest van een opname en welke ingrepen en onderzoeken zijn uitgevoerd”, aldus Van Lambalgen.


About the Author

is onafhankelijk (onderzoeks)journalist en schrijft over sociale en ecologische kwesties, zoals armoede, klimaatverandering en de keerzijde van de consumptiemaatschappij. Haar publicaties verschijnen onder meer in OneWorld, NRC en Vrij Nederland.Comments are closed.

Back to Top ↑