De Persdienst

Published on oktober 25th, 2014 | by Irene van den Berg

0

Kindregelingen gaan op de schop

Voor ouders komt er in 2015 een eind aan de brij van kindregelingen.

Van de huidige 11 kindregelingen blijven er maar 4 over: kinderbijslag, kindgebonden budget, combinatiekorting en kinderopvangtoeslag. Regelingen als alleenstaande ouderkorting en ouderschapsverlof vervallen of gaan op in de overgebleven regelingen. Vooral gescheiden ouders gaan dit financieel merken. Voor gezinnen waarin de ouders samenzijn, verandert weinig.

Dubbele kinderbijslag
De belangrijkste verandering is een kleine bezuiniging op de kinderbijslag. De kinderbijslag wordt in 2015 niet aangepast aan de inflatie en blijft dus even hoog. Daarnaast verdwijnen de tegemoetkomingen voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen en ouders met schoolgaande kinderen onder de 18 jaar. Ouders van gehandicapte kinderen hebben vanaf volgend jaar wel recht op dubbele kinderbijslag.

Voor gescheiden ouders gaat er veel meer veranderen. Volgend jaar krijgen alleenstaande ouders dezelfde uitkering als alleenstaanden zonder thuiswonende kinderen. Dat geldt voor alle uitkeringen, van zowel de gemeente als van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), zoals de bijstand en de AOW. De uitkering wordt lager omdat de overheid wil dat alleenstaande ouders er financieel op vooruitgaan als zij gaan werken.

Fiscale partner
Daarnaast verdwijnt voor gescheiden ouders de alleenstaande ouderkorting, een korting op de inkomstenbelasting voor ouders die geen fiscale partner hebben. In plaats daarvan wordt het kindgebonden budget, een extraatje voor ouders met een lager inkomen, uitgebreid. Niet alleen komen meer ouders in aanmerking doordat de inkomensgrens naar beneden gaat. Ook gaan de bedragen flink omhoog.

Al die veranderingen kunnen invloed hebben op de hoogte van de kinderalimentatie. “Zowel het inkomen van de ontvanger als van de betaler kan erdoor veranderen. En bij het vaststellen van de kinderalimentatie wordt gekeken naar draagkracht”, verklaart mediator Anne-Marie van Doorn.

De ex die alimentatie betaalt, kan geen bedrag meer aftrekken van de belasting door het verdwijnen van de aftrekpost levensonderhoud voor kinderen.

Kindgebonden budget
Sommige ontvangers van kinderalimentatie kunnen door de aanpassing van de kindregelingen daarentegen aardig wat op vooruitgaan. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting berekende dat alleenstaande werkende ouders met een inkomen rond het minimumloon (20.000 euro bruto per jaar) er tot 179 euro per maand op vooruit kunnen gaan. Werkende alleenstaande ouders profiteren namelijk van de verhoging van het kindgebonden budget, maar hebben geen last van het verdwijnen van extra toeslagen op uitkeringen.

“Ik kreeg al telefoontjes van gescheiden ouders met de vraag of ze volgend jaar minder alimentatie hoeven te betalen of ontvangen. Ik zeg dan dat ze even moeten afwachten of de expertgroep Alimentatienormen van mening is dat deze wetswijziging voldoende aanleiding is de alimentatie aan te passen”, vertelt Van Doorn. De Expertgroep Alimentatienormen bestaat uit een groep familierechters die aanbevelingen doet over alimentatiezaken. Kantonrechters gebruiken deze aanbevelingen in hun rechtszaken.

Afspraken
Gescheiden ouders kunnen altijd onderling nieuwe afspraken maken. Daarvoor is het wel belangrijk goed te weten wat de wetswijziging voor de persoonlijke situatie betekent. Op www.kindregeling.nl vind je een tool om te kijken voor welke regelingen je volgend jaar in aanmerking komt. Wil je precies weten wat je volgend jaar overhoudt, dan is het slim dit door een financieel adviseur door te laten rekenen.

Kindregelingen gaan op de schop


About the Author

is onafhankelijk (onderzoeks)journalist en schrijft over sociale en ecologische kwesties, zoals armoede, klimaatverandering en de keerzijde van de consumptiemaatschappij. Haar publicaties verschijnen onder meer in OneWorld, NRC en Vrij Nederland.Comments are closed.

Back to Top ↑