De Persdienst

Published on augustus 22nd, 2014 | by Irene van den Berg

0

Houd de regie in eigen hand met levenstestament

Wie vertrouw je onvoorwaardelijk als je niet meer in staat bent zelf beslissingen te nemen door ziekte, ouderdom of een ongeluk?

Om daar geen twijfels over te hebben, kun je in een levenstestament vastleggen wie voor jouw belangen opkomt als je dat zelf niet meer kunt. Dus als je gedoe over je nalatenschap wilt voorkomen, dan is het slim zo’n testament te hebben.

Niet meer in staat tot beslissingen
Waar een gewoon testament pas van kracht is ná je overlijden, bepaalt het levenstestament wat er gebeurt op het moment dat je nog leeft, maar niet meer in staat bent zelfstandig beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld als gevolg van een auto-ongeluk, een hersenbloeding of een ernstige ziekte.

Steeds meer Nederlanders stellen daarom een levenstestament op. In het tweede kwartaal van dit jaar werden 9.695 levenstestamenten geregistreerd, tegenover 5.046 in dezelfde periode vorig jaar, zo becijferde de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Bijna twee keer zoveel dus.

Nieuw
Volgens de KNB stijgt het aantal zo explosief omdat steeds meer mensen deze relatief nieuwe notariële akte ontdekken. Het levenstestament bestaat namelijk pas sinds 2010. Volgens notaris Martijn Tolsma uit Horst is de populariteit het gevolg van het feit dat ouderen steeds meer de regie in eigen handen willen houden. “De generatie die nu op leeftijd komt, wil graag zelf alles regelen in plaats van dat aan de kinderen over te laten”, aldus Tolsma.

Wat kun je allemaal regelen in zo’n levenstestament? Allereerst kun je afspraken vastleggen over je financiën, bijvoorbeeld wie je vermogen gaat beheren en op welke manier dat moet gebeuren. Zo kan het levenstestament een waarborg zijn tegen het financieel misbruik van ouderen.

Medische zorg
Een levenstestament draait echter niet alleen om materiële zaken. Je kunt ook bepalen welke vormen van medische zorg je wel en niet wilt. “Leg bijvoorbeeld vast hoe je aankijkt tegen alternatieve geneeswijzen. Ouders en kinderen denken daar soms verschillend over”, weet Tolsma. Ook kun je iemand aanstellen die namens jou overlegt met een arts en die bevoegd is om beslissingen te nemen.

Ondernemers kunnen via het levenstestament een zaakwaarnemer benoemen die een volmacht krijgt om namens hen te handelen.

Het levenstestament geeft niet alleen je naasten een houvast, het voorkomt ook dat ze de rechter moeten vragen om namens jou te mogen handelen. Tolsma: “Als het huis op naam van jou en je partner staat en jij wordt wilsonbekwaam, dan moet je partner naar de rechter om het te kunnen verkopen. Een levenstestament kan dat voorkomen.”

Register
Het levenstestament kan worden opgenomen in het Centraal Levenstestamenten Register. In dat register staat wie wanneer een levenstestament heeft laten opmaken en bij welke notaris dat is gebeurd. Zo kunnen familie en vrienden nagaan of zo’n document bestaat. Ze moeten daarvoor wel naar de notaris want het register mag alleen door notarissen worden geraadpleegd. Het register biedt overigens geen inzage in de inhoud van het testament.

De kosten voor het laten opmaken van een levenstestament liggen tussen 250 en 1.000 euro. Opname in het Register kost 18 euro. Maar voor het opstellen is niet per se een notaris noodzakelijk. Op www.hetlevenstestament.nl staan tips hoe je zelf een levenstestament op kunt stellen.

Overigens biedt het wel voordelen een testament door de notaris te laten opstellen. Deze moet zich er namelijk van vergewissen dat je bij je volle verstand was toen je je wensen op papier liet zetten. Zo kan daarover achteraf geen discussie ontstaan.

Houd de regie in eigen hand met levenstestament


About the Author

is onafhankelijk (onderzoeks)journalist en schrijft over sociale en ecologische kwesties, zoals armoede, klimaatverandering en de keerzijde van de consumptiemaatschappij. Haar publicaties verschijnen onder meer in OneWorld, NRC en Vrij Nederland.Comments are closed.

Back to Top ↑