De Persdienst

Published on maart 1st, 2014 | by Irene van den Berg

0

Gul geven heeft ook voor de schenker voordelen

Nederlanders geven jaarlijks tussen de 200 en 250 euro aan een goed doel. Daarmee doen we het goed vergeleken met andere landen. Om dit ruimhartige gedrag te stimuleren, heeft de overheid bepaald dat weldoeners hun giften onder bepaalde voorwaarden mogen aftrekken van de belasting.

Er zijn 2 manieren om als gulle gever te profiteren van een belastingvoordeel. Allereerst bestaat de mogelijkheid een periodieke gift af te trekken van de belasting. Het voordeel is dat deze volledig aftrekbaar is.

Vast bedrag
Niet iedere periodiek overgemaakte gift is echter een periodieke gift in deze betekenis. Om te profiteren van deze belastingaftrek moet je minimaal 5 jaar een vast bedrag naar een goed doel overmaken. Tot 1 januari moest je de periodieke gift vastleggen bij de notaris, maar dat is niet meer verplicht. Je mag nu zelf een schenkingsovereenkomst opstellen. Voorbeelden zijn te vinden op de website van de Belastingdienst en de Consumentenbond.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid eenmalige giften af te trekken van de belasting. Weldoeners komen in aanmerking voor aftrek als het totale bedrag aan giften in een jaar hoger is dan 1 procent van het verzamelinkomen, met een minimum van 60 euro. Elke euro boven deze grens is aftrekbaar tot een maximum van 10 procent van het inkomen.

Maatschappelijke waarde
Het goede doel moet dan wel het stempel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of Steunstichting Sociaal Belang Behartigende Instelling (SSBBI) dragen. Een SSBBI is een instelling die niet alleen individuele belangen van de bij haar aangesloten leden behartigt, maar die ook een maatschappelijke waarde heeft. Bijvoorbeeld een kinderboerderij of buurtvereniging. Vanwege de ingewikkelde regelgeving zijn er echter maar weinig van die steunstichtingen.

Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90 procent inzet voor het algemeen nut, een klassiek goed doel dus. Van de fiscus moet een ANBI aan een aantal administratieve regels voldoen. Zo moet deze beschikken over een beleidsplan en een gedegen financiële administratie.

Goede doelen moeten aan steeds meer regels voldoen om zich een ANBI te mogen noemen. Zo moeten ze sinds dit jaar hun financiële verantwoording op hun website publiceren. Die strengere regels vergroten de transparantie, maar er kleven ook nadelen aan. “Het kan zijn dat kleine doelen afhaken vanwege alle regels waar ze zich aan moeten houden. De vraag is ook of het zo eerlijk is dat KWF Kankerbestrijding aan dezelfde regels moet voldoen als Stichting EHBO-bevordering Budel”, zegt Sigrid Hemels, hoogleraar belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

ANBI
Op de website van de Belastingdienst kun je terugvinden of een goed doel een ANBI is. Tik daarvoor de woorden ‘programma anbi opzoeken’ in bij de zoekfunctie op de website. Als het goede doel in dit programma wordt genoemd, mag je er als donateur vanuit gaan dat je gift aftrekbaar is. “Als – nadat de gift is gedaan – halverwege het jaar de ANBI-status wordt ingetrokken, dan kun je toch blijven profiteren van het belastingvoordeel”, legt Hemels uit.

Maar de fiscus is maar 1 jaar coulant. Bij een periodieke gift moet je dus even goed opletten, zeker als je schenkt aan een klein goed doel. “Neem in de overeenkomst altijd een bepaling op waarin staat dat de periodieke gift komt te vervallen als de ANBI-status van het goede doel vervalt”, zo geeft de hoogleraar belastingrecht als tip.

Gul geven heeft ook voor schenker voordelen


About the Author

is onafhankelijk (onderzoeks)journalist en schrijft over sociale en ecologische kwesties, zoals armoede, klimaatverandering en de keerzijde van de consumptiemaatschappij. Haar publicaties verschijnen onder meer in OneWorld, NRC en Vrij Nederland.Comments are closed.

Back to Top ↑