De Persdienst

Published on februari 2nd, 2014 | by Irene van den Berg

0

Geen toeslag meer voor ‘groen blaadje’

Er een jonge partner op nahouden, wordt vanaf volgend jaar minder aantrekkelijk.

Financieel gezien tenminste. Iedereen die vanaf 1 april 2015 AOW ontvangt, krijgt geen toeslag meer voor zijn of haar ‘groene blaadje’. Wat kun je dan doen om een financiële strop te voorkomen?

Partnertoeslag verdwijnt
Ouderen met een jongere partner lopen vanaf volgend jaar een interessante toeslag mis. De AOW- partnertoeslag verdwijnt per april 2015 voor iedereen die in 1950 of later is geboren en volgend jaar dus voor het eerst AOW krijgt. De AOW-partnertoeslag is een toelage voor AOW’ers van wie de partner de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft en die geen of weinig inkomen heeft (tot bruto 1.324,46 euro per maand). Dat kan oplopen tot een behoorlijk bedrag. Op dit moment krijgen 65-plussers met een jonge partner nog een toeslag van maximaal 734,41 euro bruto per maand.

Afgebouwd
Ook 65-plussers die momenteel al partnertoeslag krijgen, blijven niet buiten schot. Bij AOW-ers met een hoger inkomen zal de partnertoeslag vanaf 2015 in vier gelijke stappen worden afgebouwd. Ligt het gezamenlijke inkomen – zonder AOW – tussen de 3.593 euro en 4.210 euro bruto per maand, dan wordt de partnertoeslag tussen 2015 en 2018 elk jaar iets lager. Verdienen partners samen bovenop de AOW meer dan 4.210 bruto per maand, dan ontvangen ze in 2018 helemaal geen partnertoeslag meer. Meer informatie op www.svb.nl .

Of dit ook echt een financiële strop betekent, hangt af van ieders persoonlijke situatie. De meeste ouderen hebben bovenop hun AOW nog andere inkomstenbronnen, zoals pensioen of lijfrente. Stellen met een groot leeftijdsverschil doen er daarom verstandig aan te berekenen wat ze te besteden hebben als de oudere partner 65 jaar wordt.

Baan zoeken
Is dit bedrag niet toereikend, dan is de meest voor de hand liggende oplossing dat de jongste partner snel op zoek gaat naar een betaalde baan. Lukt dat niet, dan is het wellicht ook nog een mogelijkheid dat de oudste partner wat langer doorwerkt. Of probeer op een andere manier voor de oude dag te sparen. Soms kan er extra worden gespaard in een pensioenregeling. Maar dat kan bijvoorbeeld ook in een lijfrente of bij de bank. Uiteraard moet daar dan nog wel de tijd voor zijn.

Kostwinnerschap
De partnertoeslag wordt afgeschaft omdat die volgens ‘Den Haag’ niet meer van deze tijd is. De toeslag is gebaseerd op het kostwinnerschap van de man. Tot 1986 kreeg een echtpaar AOW zodra de man de leeftijd van 65 jaar bereikte. Daarna werd de regeling opgeknipt in een losse uitkering voor de man en de vrouw, die ingaat op het moment dat zij 65 jaar worden. Bij echtparen van wie de man kostwinner is en de vrouw een paar jaar jonger is, zou de vergoeding als gevolg daarvan tijdelijk gehalveerd worden. Als overgangsregeling werd daarom de partnertoeslag ingevoerd. In 1996 besloot het kabinet al dat deze regeling achterhaald was en dat hij in 2015 zou komen te vervallen. “Het voorstel is goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar moet nog wel langs de Eerste Kamer”, zegt woordvoerder Simone Braun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

AOW-leeftijd verhoogd
Zestigers die binnenkort de AOW-leeftijd bereiken, hebben ook nog te maken met een andere belangrijke bezuiniging. De AOW-leeftijd wordt immers geleidelijk verhoogd. Op dit moment is de AOW-leeftijd 65 jaar plus 2 maanden. Per 1 januari 2015 wordt de AOW-leeftijd 65 jaar en 3 maanden. Uiteindelijk zal in 2023 de AOW-leeftijd 67 jaar zijn. Er bestaan plannen om de AOW- leeftijd sneller te verhogen: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Die wetsvoorstellen worden waarschijnlijk dit voorjaar ingediend.

Geen toeslag meer voor groen blaadje


About the Author

is onafhankelijk (onderzoeks)journalist en schrijft over sociale en ecologische kwesties, zoals armoede, klimaatverandering en de keerzijde van de consumptiemaatschappij. Haar publicaties verschijnen onder meer in OneWorld, NRC en Vrij Nederland.Comments are closed.

Back to Top ↑