De Persdienst

Published on januari 18th, 2014 | by Irene van den Berg

0

Bijdragen aan de kosten van een koter in 2014

Kinderen kosten handenvol geld. In sommige gevallen betaalt de fiscus een deel mee aan de zorg voor je koters. Hoe zit dat in 2014?

Vanaf de wieg tot het stadium van werkende volwassene kost een kind meer dan een ton aan opvang, luiers, voedsel en onderwijs. ‘Den Haag’ betaalt op diverse manieren mee aan de zorg voor zoons en dochters. Het is dus belangrijk als ouder te weten voor welke regelingen je aanmerking komt. “Veel Nederlanders weten niet waar ze allemaal recht op hebben. Dat geldt zeker ook voor ouders”, stelt directeur Gerjoke Wilmink van budgetvoorlichter Nibud. Ouders die willen weten waar ze recht op hebben, kunnen naar bijvoorbeeld www.toeslagen.nl en www.berekenuwrecht.nl surfen.

Hap uit het budget
Voor veel werkende ouders neemt kinderopvang een grote hap uit het budget. Met de kinderopvangtoeslag draagt de overheid een stukje bij aan de hoge kosten. Dit jaar zelfs nog meer. In het begrotingsakkoord van oktober 2013 is namelijk afgesproken dat er 100 miljoen euro extra beschikbaar komt voor de kinderopvangtoeslag.

De kosten voor kinderopvang worden dit jaar tot maximaal 6,70 euro per uur vergoed; vorig jaar was dat nog 6,46 euro. Voor de buitenschoolse opvang stijgt het maximale uurtarief van 6,02 euro naar 6,25 euro en voor gastouderopvang geldt een verhoging van 5,17 euro naar 5,37 euro. Bovendien krijgen ouders die 47.812 euro of meer verdienen sinds 1 januari een hogere bijdrage voor het kind dat de meeste opvanguren geniet. En ouders met een hoger inkomen – vanaf 103.547 euro – komen nu ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Kinderbijslag
Een andere belangrijke tegemoetkoming voor ouders, de kinderbijslag, blijft wel gelijk. Voor elk kind tot 5 jaar ontvang je 191,65 euro per kwartaal. Voor een kind tussen de 6 en 12 jaar is dat 232,71 euro en voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar bedraagt de bijslag 273,79 euro. Er waren eerder plannen de toeslag voor kinderen ouder dan 6 jaar af te bouwen, maar die zijn in de ijskast gezet.

Van een aantal regelingen kunnen ouders dit jaar voor het laatst gebruik maken. De ouderschapsverlofkorting, de aftrek levensonderhoud voor kinderen, de verschillende regelingen voor alleenstaande ouders en de gratis schoolboeken verdwijnen in 2015. Het kabinet wil hiermee het aantal regelingen terugbrengen en tegelijkertijd een flink bedrag bezuinigen.

2 regelingen voor inkomensondersteuning In 2015 zijn er nog maar 2 regelingen voor inkomensondersteuning over, namelijk de kinderbijslag en het kindgebonden budget, een extra tegemoetkoming voor gezinnen met een laag inkomen. Alleenstaande ouders krijgen een extra bedrag op het kindgebonden budget van 2.800 per jaar omdat een aantal regelingen voor hen stopt, zoals de aanvulling op de bijstand.

Daarnaast zijn er in 2015 nog 2 regelingen die ouders stimuleren om meer te gaan werken, de kinderopvangtoeslag en de combinatiekorting, een tegemoetkoming voor werkende ouders met kinderen tot 12 jaar.

Schenken
Voor een ander fiscaal voordeel voor ouders moeten de kinderen een stukje ouder zijn. Ouders die aan hun kinderen willen schenken, hebben een jaarlijkse vrijstelling. Voor kinderen geldt dit jaar een schenkvrijstelling van 5.229 euro. Daarnaast geldt er een eenmalige vrijstelling van 25.096 euro in 2014 voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar. Of van 52.281 euro als je kind een dure studie gaat volgen. Deze vrijstelling wordt zelfs verhoogd naar een ton wanneer de ontvanger de gift investeert in een eigen woning. Dit geldt overigens niet alleen voor ouders die aan hun kinderen willen schenken, maar voor iedereen.

Bijdragen aan de kosten van een koter in 2014


About the Author

is onafhankelijk (onderzoeks)journalist en schrijft over sociale en ecologische kwesties, zoals armoede, klimaatverandering en de keerzijde van de consumptiemaatschappij. Haar publicaties verschijnen onder meer in OneWorld, NRC en Vrij Nederland.Comments are closed.

Back to Top ↑