De Persdienst

Published on september 20th, 2014 | by Irene van den Berg

0

Betaal de aannemer nooit groot bedrag vooraf

Sommige aannemers gaan pas aan de slag met een verbouwing als je een grote aanbetaling doet. Ga hier nooit mee akkoord.

De schrijnende gevallen zijn een dankbaar onderwerp voor televisieprogramma’s. Een naïeve consument betaalt een groot bedrag aan voor een verbouwing. De aannemer levert geen of broddelwerk en verdwijnt vervolgens, met het geld in zijn zak, met de noorderzon. Hoe voorkom je dit en maak je wel goede afspraken met een aannemer?

De helft
In de wet staat dat een verkoper mag bepalen dat een koper maximaal de helft van het aankoopbedrag moet neertellen als aanbetaling. De consument bepaalt zelf of hij daarmee akkoord gaat. Wie niet wil aanbetalen, kan gewoon naar een andere aannemer gaan. De bedragen die aannemers als aanbetaling vragen, variëren nogal. De ene aannemer vraagt ‘slechts’ 10%, de andere 50 of zelfs 100% omdat hij ‘de materialen vooraf moet bestellen’. Wees je ervan bewust dat de materialen slechts een gedeelte uitmaken van de kosten van de bouw. Een groot gedeelte van de kosten bestaat uit arbeidsuren.

Het risico van een grote aanbetaling is dat je je geld kwijtraakt als de aannemer failliet gaat. Door een faillissement verliest de ondernemer zeggenschap over zijn resterende gelden en goederen. Deze worden overgenomen door een curator, die daarvan eventueel schuldeisers betaalt. De bank, de Belastingdienst en grote bedrijven staan daarbij vooraan. De kans dat je als consument nog iets van je aanbetaling terugziet, is daardoor miniem.

Brancheorganisatie
Is de aannemer aangesloten bij een brancheorganisatie, dan zorgt die er soms voor dat een andere aannemer het werk overneemt. Of je krijgt – een deel van – de aanbetaling terug. Het is dus slim alleen met aannemers in zee te gaan die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie met een goede compensatieregeling bij een faillissement.

Ook als je niet tevreden bent over het geleverde werk, is het vervelend als je al een grote aanbetaling hebt gedaan. Zie je geld dan nog maar eens terug te krijgen. “Het is dan ook verstandig een betalingsregeling af te spreken. Je betaalt dan bijvoorbeeld 10 procent voordat het werk begonnen is en vervolgens betaal je per deel van het werk”, zo geeft Olav Wagenaar van rechtsbijstandsverzekeraar DAS een tip.

Je kunt nog meer zekerheden inbouwen. Vraag aan de ondernemer of hij de bouwmaterialen rechtstreeks bij jou wil laten bezorgen. Of parkeer de aanbetaling bij een notaris. Het geld komt dan pas in het bezit van de aannemer als hij zijn afspraken is nagekomen.

Stop met betalen
Ben je niet tevreden over het geleverde werk, stop dan onmiddellijk met vervolgbetalingen. “En stuur de aannemer direct een brief, liefst aangetekend, waarin je hem duidelijk maakt dat je niet tevreden bent over het werk en waarom niet. Benoem alle tekortkomingen en geef aan dat hij deze binnen een redelijke termijn moet herstellen”, vertelt Wagenaar. Op Consuwijzer.nl is een voorbeeldbrief te vinden.

Kom je er niet uit met de aannemer, dan kun je je wenden tot de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw. Voorwaarde is wel dat de aannemer is aangesloten bij branchevereniging BouwGarant. Als een aannemer een uitspraak om een schadevergoeding te betalen niet nakomt, staat de Stichting BouwGarant garant voor de betaling.

Het klachtengeld voor behandeling door de geschillencommissie bedraagt 260 euro en de consument krijgt dit bedrag terug als hij zijn zaak wint. Is de aannemer niet aangesloten bij BouwGarant, dan rest nog slechts een gang naar de rechter.

Betaal de aannemer nooit groot bedrag vooraf

 


About the Author

is onafhankelijk (onderzoeks)journalist en schrijft over sociale en ecologische kwesties, zoals armoede, klimaatverandering en de keerzijde van de consumptiemaatschappij. Haar publicaties verschijnen onder meer in OneWorld, NRC en Vrij Nederland.Comments are closed.

Back to Top ↑