& Katern

Published on januari 12th, 2016 | by Irene van den Berg

0

Als je de zorgpremie niet kunt betalen

Steeds meer Nederlanders betalen de premie van hun zorgverzekering niet. Onverstandig, bij een fikse betalingsachterstand betaal je een hogere premie. Vijf vragen over premieachterstand. 

1) Wie zijn die wanbetalers?
Het aantal Nederlanders dat minimaal een half jaar zijn zorgpremie niet heeft betaald is tussen 2010 en 2014 met maar liefst 22 procent toegenomen naar 298 duizend, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Jongeren zijn veel vaker wanbetaler dan ouderen. Van de jongeren tot 35 jaar heeft 1 op de 29 al minstens een half jaar de premie niet betaald, bij de 65-plussers is dit 1 op de 250.
Dat er onder jongeren meer wanbetalers zijn, komt volgens het CBS onder meer door hun lage inkomen. Betalers van de zorgpremie hebben een gemiddeld inkomen van ongeveer 25.000 euro per jaar. Bij wanbetalers is dat slechts 16.000 euro. Jonge allochtonen hebben het vaakst een betalingsachterstand. Vooral Nederlanders van Antilliaanse herkomst liggen vaker achter (1 op de 7) , gevolgd door de Surinaamse (1 op de 12).

2) Wat doet de zorgverzekeraar als ik mijn premie niet betaal?
De zorgverzekeraar volgt een aantal vaste stappen die in de wet zijn vastgelegd. Na twee maanden niet betalen krijg je een brief van je zorgverzekeraar met daarin een aanbod voor een betalingsregeling. Ga je daar niet op in, dan probeert de zorgverzekeraar het na vier maanden nog eens. Daarna is het geduld op. Betaal je zes maanden of langer geen premie, dan wordt je aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. Die houdt maandelijks een bedrag van 159 euro in op je salaris of uitkering. Dat bedrag is dus veel hoger is dan de zorgpremie die je normaal betaalt. Je krijgt ook geen zorgtoeslag meer. Die wordt rechtstreeks aan het Zorginstituut betaald.
Je komt pas van die hoge premie af als je zorgverzekeraar je weer afmeldt bij het Zorginstituut. Die doet dat pas als je je schuld helemaal hebt terugbetaald of een betalingsregeling hebt afgesproken. Ook als je in de schuldsanering terecht komt, meldt de zorgverzekeraar je af.

3) Die hoge premie is nogal zuur voor mensen die in de schulden zitten. Raken die zo niet verder in de problemen?
De hogere premie is bedoeld als stok achter de deur om een betalingsachterstand niet nog verder te laten oplopen. Maar in praktijk komen wanbetalers hierdoor inderdaad vaak nog verder in de problemen. Als het aan het kabinet ligt, gaat de speciale zorgpremie voor wanbetalers daarom medio volgend jaar van 159 naar 128 euro.

4) Ben ik nog wel verzekerd als ik een premieachterstand heb?
Ja, je blijft altijd verzekerd voor de basisverzekering. Een basisverzekering is in Nederland verplicht. Heb je acuut zorg nodig, dan moet die immers ergens van worden betaald. Het is dus ook niet mogelijk om je basisverzekering op te zeggen omdat je tijdelijk krap bij kas zit. Ook is overstappen naar een andere verzekeraar niet mogelijk als je een betalingsachterstand hebt. Dit om te voorkomen dat wanbetalers hun schuld proberen te ontlopen.
Een zorgverzekeraar kan wel je aanvullende verzekering beëindigen bij een betalingsachterstand. Sommige verzekeraars doen dat al 14 dagen na de eerste herinnering. Maak je veel gebruik van je aanvullende verzekering, betaal dan dus altijd je premie op tijd.

5) Ik heb moeite om iedere maand de premie voor de zorgverzekering op te hoesten. Wat kan ik doen?
Een zorgverzekering is een dure verzekering. Het loont om ieder jaar op zoek te gaan naar de goedkoopste verzekering. Als je je oude verzekering hebt opgezegd, mag je nog tot 31 januari een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Zelfs als je alleen een basisverzekering afsluit, loont vergelijken. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering is zo’n 20 euro per maand. Kies bij de aanvullende verzekering alleen voor een dekking die je nodig denkt te hebben. Door te kiezen voor een hoog eigen risico, dan gaat je maandelijkse premie ook omlaag.

Slim schulden aflossen
Wanbetalers bij de zorgverzekering, hebben vaak ook elders schulden. Een aantal tips om slim je schulden af te lossen:
– Een dak boven je hoofd is je eerste prioriteit. Betaal dus altijd eerst je huur- of hypotheekachterstand. Geef ook voorrang aan water, gas en licht, zodat je niet wordt afgesloten
– Betaal vervolgens schulden met de hoogste rentes af. Dat is nog best een rekensom. Want ook de looptijd van een lening telt mee. Met een lage rente maar een lange looptijd, kun je toch nog heel duur uit zijn.
– Heb je spaargeld? Gebruik dat dan om je schulden af te lossen. Tegelijkertijd sparen en lenen is niet handig. De spaarrente is vrijwel lager dan de rente op een schuld.
– Het Nibud en de NVVK hebben www.zelfjeschuldenregelen.nl opgezet met daarop onder meer een stappenplan en voorbeeldbrieven, bijvoorbeeld om schuldeisers een betalingsvoorstel te doen.
– Kom je er zelf niet uit dat kun je hulp vragen bij een gemeentelijke kredietbank of een schuldhulporganisatie via www.nvvk.eu.

Als je de zorgpremie niet kunt betalen


About the Author

is onafhankelijk (onderzoeks)journalist en schrijft over sociale en ecologische kwesties, zoals armoede, klimaatverandering en de keerzijde van de consumptiemaatschappij. Haar publicaties verschijnen onder meer in OneWorld, NRC en Vrij Nederland.



Comments are closed.

Back to Top ↑