De Persdienst

Published on februari 22nd, 2014 | by Irene van den Berg

0

Aansluiten bij procedure om de erf- of schenkbelasting terug te eisen?

Stichting Meldpunt Collectief Onrecht roept iedereen die de afgelopen jaren erf- of schenkbelasting heeft betaald op deze terug te eisen via een rechtszaak. Hoe groot is de kans op succes?

‘Erf- of schenkbelasting betaald? Laatste kans om die terug te eisen!’ Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) plaatste een advertentie met deze kop in veel kranten. Met de advertentie roept de stichting particulieren die sinds 2005 schenk- of erfbelasting hebben betaald op zich aan te sluiten bij een proces voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EVRM). De oproep veroorzaakt nogal wat onrust. Meedoen kost namelijk zeker 500 euro, dus wat is wijsheid?

Vermogen
De rechtszaak is gebaseerd op het onderscheid dat de fiscus maakt tussen privé- en ondernemingsvermogen. Voor ondernemers geldt een veel hogere vrijstelling dan voor particulieren. Om de overlevingskans van een bedrijf te vergroten in het geval de eigenaar overlijdt, hoeft de bedrijfsopvolger maar weinig erfbelasting te betalen. Tot het bedrag van liefst 1 miljoen euro is hij geen erfbelasting verschuldigd.

Ter vergelijking: kinderen die erven, hebben een vrijstelling van nog geen 20.000 euro. De vrijstelling is de afgelopen jaren flink uitgebreid. In 2005 vond een belangrijke verruiming plaats.

Gelijkheidsbeginsel
Volgens SMCO is de ruime vrijstelling voor ondernemers in strijd met het gelijkheidsbeginsel en worden particulieren gediscrimineerd. SMCO beroept zich onder meer op een uitspraak van de rechtbank in Breda, die in 2012 oordeelde dat een vrijstelling erfbelasting discriminerend zou zijn. Die uitspraak werd later overigens door het Hof in Den Bosch vernietigd. Ook de Hoge Raad oordeelde eind vorig jaar dat de Belastingdienst dit onderscheid wel mag maken.

SMCO wil de uitspraak van de Hoge Raad nu aanvechten bij het EVRM. “De advocaat en de professor die de zaak voor de Hoge Raad voerden, hebben steken laten vallen”, zegt jurist Ferdy Roet van SMCO. “Ze hebben argumenten achterwege gelaten en een schriftelijke ronde gemist. Er is meer voor nodig een ongelijkheid in de fiscale wetgeving ongedaan te maken. Die taak nemen wij nu op ons en ik heb alle vertrouwen in een goede afloop.”

Waarschuwing
Maar Sigrid Hemels, hoogleraar belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarschuwt dat de uitkomst van de rechtszaak zeer onzeker is. “Ik heb geen glazen bol, maar ik ben zeer sceptisch over de kansen. Ik las in Vakstudie Nieuws, het vakblad voor fiscalisten, dat maar weinig fiscalisten fiducie hebben in een succesvolle uitkomst. Ik kan me dat voorstellen. In een hele reeks uitspraken in andere zaken heeft het hof een beroep op het gelijkheidsbeginsel afgewezen. Ik vraag me af of dat nu anders zal zijn.”

Beroep
Volgens hoogleraar Hemels heeft het hoe dan ook alleen zin je bij de procedure aan te sluiten, als je eerder bezwaar – en na afwijzing daarvan beroep – hebt aangetekend tegen de aanslag. “Ook bij een gunstige uitspraak is de kans klein dat de Belastingdienst reeds vaststaande aanslagen gaat openbreken als er eerder geen bezwaar is gemaakt”, zegt de hoogleraar belastingrecht. Hemels windt zich op over de onrust die de advertenties hebben veroorzaakt. “Een kennis van mij heeft nachten niet geslapen omdat ze zich afvroeg wat ze ermee aan moest.”

Ferdy Roet is daarentegen juist blij met de commotie. “Het is goed dat er aandacht is voor deze ongelijkheid”, zegt de jurist van SMCO. Volgens hem hebben er zich inmiddels honderden mensen aangesloten bij de procedure.

Inschrijven kan nog tot vrijdag 28 februari: www.collectiefonrecht.nl

Aansluiten bij procedure of erf- en schenkbelasting terug te eisen?


About the Author

is onafhankelijk (onderzoeks)journalist en schrijft over sociale en ecologische kwesties, zoals armoede, klimaatverandering en de keerzijde van de consumptiemaatschappij. Haar publicaties verschijnen onder meer in OneWorld, NRC en Vrij Nederland.Comments are closed.

Back to Top ↑