Metro

Published on april 29th, 2015 | by Irene van den Berg

0

Wil de echte Hero opstaan?

Hoe heet de bestuursvorm waarbij bedrijven de macht hebben? Ik zocht op Wikipedia, maar kon het niet vinden. Geen democratie, aristocratie of theocratie. Misschien komt plutocratie nog het meest in de buurt: een bestuursvorm waarbij de rijksten aan de macht zijn.

Voor mijn gevoel gaat het steeds meer die kant op. Wees niet bang: deze keer geen riedel over de onwil van de politiek om een einde te maken aan misstanden in de financiële sector. Ik heb het over iets veel alledaagsers: het verdwijnen van de statiegeldfles.

De kans is groot dat je binnenkort geen kwartje meer krijgt voor een ingeleverde plastic fles. In juni buigt de Tweede Kamer zich er nog over. Maar, gezien alle afspraken met de levensmiddelenindustrie, lijkt dat slechts een formaliteit. Terwijl driekwart van de Nederlanders helemaal niet wil dat de statiegeldfles verdwijnt. En terecht, want statiegeld werkt! Tussen het zwerfafval op straat zitten nauwelijks statiegeldflessen en dat geldt ook voor het afval dat we in de grijze containers en vuilniszakken dumpen.

Maar helaas, de Coca Cola’s en Albert Heijns van deze wereld hebben er geen zin meer in. Supermarkten en frisdrankfabrikanten vinden het inzamelen van de petflessen – die ze nota bene zelf maken en verkopen – te veel gedoe en vooral te duur. Niks de vervuiler betaalt. Liever dumpen ze hun afval bij de gemeente en daarmee de belastingbetaler. Want zonder het statiegeldsysteem draait de burger op voor de inzameling en verwerking van al die plastic flessen.

De politiek laat zich veel te makkelijk in de luren leggen door multinationals als Ahold en PepsiCo. Die beweren dat de aparte plastic inzameling in Nederland zó succesvol is, dat statiegeld op petflessen overbodig zou zijn. Maar uit onderzoek blijkt dat veertig procent van de Nederlanders helemaal geen Plastic Hero is. Als die groep niet wordt beloond met een kwartje, dan gooien ze hun plastic flessen weer achteloos in de vuilnisbak. En dat is slecht voor het milieu.

Kortom, afschaffen van statiegeld op petflessen is een onzalig plan. Met als enig voordeel dat supermarkten en frisdrankfabrikanten aan het einde van het jaar een hogere winst overhouden. Maar om weerstand te bieden aan de lobbyisten van Hero is blijkbaar een echte held nodig.

Omdat Wikipedia nog open stond, zocht ik ook nog even op ‘held’. ‘Een held is een persoon die, wanneer geconfronteerd met gevaar en rampspoed of vanuit een zwakke positie, moed en de bereidheid tot zelfopoffering betoont voor een grotere zaak’. Wie in Den Haag voelt zich aangesproken?

Wil de echte Hero opstaan?


About the Author

is onafhankelijk (onderzoeks)journalist en schrijft over sociale en ecologische kwesties, zoals armoede, klimaatverandering en de keerzijde van de consumptiemaatschappij. Haar publicaties verschijnen onder meer in OneWorld, NRC en Vrij Nederland.Comments are closed.

Back to Top ↑