Metro

Published on juni 1st, 2016 | by Irene van den Berg

0

Vijf geboden voor de eerlijke vinder

Het is jouw lucky day: je vindt een briefje van honderd euro op straat. Mag je die dan zomaar houden? Helaas niet. Vijf geboden voor de eerlijke vinder.

1) Gij zult de vondst melden
Een onbeheerd voorwerp op straat is volgens de wet eigendom van de gemeente, of het nu om geld gaat of een verloren mobieltje. Je moet je vondst dan ook melden bij het Loket Gevonden Voorwerpen. Elke gemeente heeft zo’n loket; op de website van je gemeente lees je waar het is. Het heeft dus geen zin om met je vondst naar de politie te gaan. Heb je iets gevonden in een openbaar gebouw of een vervoermiddel dan moet je je melden bij eigenaar of exploitant. Vind je iets in de trein, dan kun je dit bij het NS personeel in de trein of op het station melden.

2) Gij zult goed voor de vondst zorgen
Je kunt het gevonden voorwerp afgeven, maar dat hoeft niet per se. Je mag het ook zelf bewaren, mits je er goed voor zorgt. Tenzij je een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs hebt gevonden. Omdat het om gemeente- of staatseigendom gaat, moet je dit altijd bij de gemeente afgeven.

3) Gij zult geduld hebben
Wordt je vondst niet opgehaald, dan wordt je zelf na verloop van tijd zelf eigenaar. Bij voorwerpen met een waarde minder dan 450 euro, na drie maanden. Maar is je vondst meer dan 450 euro waard, dan wordt je pas na een jaar de rechtmatige eigenaar. Voorwaarde is wel dat je het gevonden voorwerp bij het Loket Gevonden Voorwerpen hebt gemeld. Anders kun je officieel nooit eigenaar worden. Heb je je vondst bij de gemeente in bewaring, dan moet je de termijnen goed in de gaten houden. Je moet je vondst binnen één maand na het verstrijken van de termijn komen ophalen. Anders mag de gemeente hem verkopen, weggeven of vernietigen.

4) Gij zult geen vindersloon eisen
Kom de eigenaar helaas wel opdagen, dat heb je als vinder heeft recht op een redelijke beloning, zo staat in het Burgerlijk Wetboek. Wat redelijk is staat er niet bij, maar 10 procent van de dagwaarde wordt vaak wel als redelijk beschouwd. Maar je mag nooit vindersloon eisen in ruil voor teruggave van het gevonden voorwerp. Of zelf alvast wat geld uit de portemonnee halen. Als de eigenaar weigert om je een beloning te geven, moet je naar de rechter om die alsnog op te eisen. Het moet dan wel om een heel groot bedrag gaan want een gang naar de rechter is duur.

5) Gij zult niet gaan schatzoeken
Ga je gericht op zoek naar een mooie schat, dan moet je je aan strenge regels houden. Bijvoorbeeld als je op zoek gaat naar oude munten of ander archeologisch materiaal. Je moet altijd toestemming hebben van de eigenaar van de grond. En op een beschermde cultuurhistorische plek mag je helemaal niet met metaaldetector of schep in de weer.

Zelf iets verloren, wat nu?

  • Meld dit bij het loket Gevonden Voorwerpen van de gemeente waar je het bent kwijt geraakt.
  • Ben je een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart kwijtgeraakt, dan moet je aangifte doen bij de politie.
  • Soms verplicht de verzekering je om aangifte te doen.
  • Is het voorwerp gevonden? Haal het dan zo snel mogelijk op. Je bent verplicht om de kosten te vergoeden die de gemeente of een particulier heeft moeten maken voor het bewaren van het voorwerp.

Vijf geboden voor de eerlijke vinder


About the Author

is onafhankelijk (onderzoeks)journalist en schrijft over sociale en ecologische kwesties, zoals armoede, klimaatverandering en de keerzijde van de consumptiemaatschappij. Haar publicaties verschijnen onder meer in OneWorld, NRC en Vrij Nederland.Comments are closed.

Back to Top ↑