AD Economie

Published on april 23rd, 2020 | by Irene van den Berg

0

Psychologeld – Voorzichtig

Neem plaats op de sofa van Irene van den Berg. Zij analyseert iedere week ons economisch gedrag.

‘Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf’. Met deze tegeltjeswijsheid probeerde Rutte de verlenging van de strenge coronamaatregelen tot 20 mei aan de burger te verkopen. Deze krant kopte gisteren dat Rutte ‘behoedzaam’ is. Die analyse over het meest verregaande overheidsingrijpen van de afgelopen decennia verbaast mij. Je zou het kabinet daadkrachtig kunnen noemen of kunnen prijzen om het lef dat het toont om het coronavirus in te dammen. Maar de term ‘voorzichtig’ komt niet bij mij op als ik het extreme maatregelenpakket overzie.

Wat de regering natuurlijk wil overbrengen, is dat ze voorzichtig omgaat met de volksgezondheid. ,,Dit is echt de volgorde: eerst de volksgezondheid, dan de rest’’, zei Rutte op de persconferentie dinsdagavond. Volksgezondheid definieert hij echter wel heel nauw, namelijk als de beschikbaarheid van ziekenhuisbedden en -personeel, en dan in het bijzonder op de ic-afdelingen. De intelligente lockdown is bedoeld om te voorkomen dat mensen zorg geweigerd wordt. Dat is ook een verschrikkelijk doemscenario. Maar de politiek, en ook de samenleving, mag niet weglopen voor de discussie. Dat moet tegen elke prijs worden voorkomen.

Want volksgezondheid is ook dat er geld in kas is dat kan worden besteed aan de zorg. Dat mensen zowel sociaal als economisch een perspectief hebben, zodat ze niet depressief worden. Dat kinderen niet in één huis opgesloten zitten met een ouder die ze verwaarloost of mishandelt. Dat ouderen in verpleeghuizen niet ziek worden van eenzaamheid. Als je niet heel goed weet welke doemscenario’s zich hier afspelen, mag je mensen dan wel zulke verregaande maatregelen opleggen? En dan ook nog onder het mom better safe than sorry?

Het zijn duivelse dilemma’s, dat snap ik. En ik heb er ook begrip voor dat het lastig is als je ‘met 50 procent van de informatie 100 procent moet beslissen’, zoals Rutte eerder zei. Hij doelde daarmee vooral op de informatieachterstand over de werking van het coronavirus. Maar laten we niet vergeten dat er ook veel onwetendheid is over de impact van een lockdown op de samenleving. Zowel economisch, sociaal als psychologisch. En hoewel Rutte nu roept dat de volksgezondheid op één staat, is er ook nog veel te weinig bekend over de invloed van een lockdown – hoe intelligent ook – op de volksgezondheid om dat te kunnen beweren.

Er moet veel meer prioriteit komen te liggen bij het onderzoeken van de impact van al deze heftige maatregelen. Zonder een dergelijke analyse weet de regering niet of het medicijn erger is dan kwaal. Waardoor de kans op spijt achteraf juist veel groter wordt.

Zouden we spijt krijgen van onze intelligente lockdown?

Tags: ,


About the Author

is onafhankelijk (onderzoeks)journalist en schrijft over sociale en ecologische kwesties, zoals armoede, klimaatverandering en de keerzijde van de consumptiemaatschappij. Haar publicaties verschijnen onder meer in OneWorld, NRC en Vrij Nederland.Comments are closed.

Back to Top ↑