Metro

Published on mei 25th, 2016 | by Irene van den Berg

0

P-woord

Een bejaard echtpaar gaat drie weken op vakantie naar Benidorm. Ik weet het, dit is geen sexy begin van een column. Maar het kan nog veel saaier: een oud stel blijft thuis omdat ze van hun karige pensioentje geen trip naar de Spaande kust kunnen betalen. Als twintiger of dertiger haak je nu waarschijnlijk af. Jammer, want tegen de tijd dat jij grijze lokken hebt, behoor je waarschijnlijk juist tot de categorie ouderen die de zomer verplicht in Nederland doorbrengt.

Ik wil het eigenlijk over pensioen hebben. Maar het leek me niet verstandig om het p-woord al in de eerste zinnen te noemen. De meeste 40-minners vinden dit onderwerp namelijk complex en oninteressant. Heel begrijpelijk, maar die struisvogelpolitiek zorgt ervoor dat jongeren structureel zwaar worden benadeeld. Doorlezen dus.

Voor wie nog niet wist dat ie genaaid wordt, leg ik het even uit. Iedere werknemer krijgt hetzelfde pensioen voor zijn inleg. Dat is niet fair want de inleg van een dertiger kan nog decennia lang renderen en levert dus voor het pensioenfonds veel meer op dan de premie van een zestiger. Het zou daarom veel eerlijker zijn dat je minder premie betaalt als je jonger bent. Nu subsidiëren de jongeren de ouderen. En omdat zij vaker switchen naar flexibele arbeid of het ondernemerschap, worden ze zelf lang niet altijd niet meer onderhouden door de volgende generatie.

Een oplossing is het persoonlijk pensioen, waarbij je voor jezelf spaart en niet alles in één grote pot verdwijnt. Waaruit de jongeren van nu straks nog een paar kruimels kunnen vissen. Veel haast hebben ze in Den Haag niet om ons p-stelsel te veranderen. Want ach, jongeren zijn toch niet geïnteresseerd. En ouderen liggen er blijkbaar niet van wakker dat er voor hun kinderen en kleinkinderen straks veel minder in het vat zit.

Afgelopen week zei Mariëtte Hamer (57), voorzitter van het fossiele orgaan de SER, dat ze eens rustig draagvlak gaat creëren voor een nieuw pensioenstelstel.  Sorry, ik moest even gapen. En terwijl er fijn wordt gepolderd, betalen de jongeren lekker door.

Maar misschien krijgt Hamer (57) toch minder tijd om te babbelen, dan ze nu hoopt. Want ook ouderen zijn niet meer zo content met ons pensioenstelsel. Zo’n 200.000 gepensioneerden krijgen vanaf volgend jaar wellicht 5,50 euro per maand minder. Het verschil is: ouderen laten wél van zich horen als er aan hun pensioen wordt gemorreld, al gaat het maar om een paar euro. Met resultaat: Dijsselbloem liet al weten dat ouderen worden gecompenseerd als zij er fors op achteruit gaan.

Oud worden is niet sexy. Over financiën praten lijkt suf. Dus discussiëren over je pensioen is de overtreffende trap van saai. Maar als we als twintigers en dertigers nog een beetje een spannende oudedag willen, moeten we ons toch echt in het p-gesprek mengen. Benidorm, here we come!

P-woord


About the Author

is onafhankelijk (onderzoeks)journalist en schrijft over sociale en ecologische kwesties, zoals armoede, klimaatverandering en de keerzijde van de consumptiemaatschappij. Haar publicaties verschijnen onder meer in OneWorld, NRC en Vrij Nederland.Comments are closed.

Back to Top ↑