Metro

Published on maart 1st, 2017 | by Irene van den Berg

0

De Liegwijzer

Nederlanders vertrouwen politici nog minder dan bankiers, verzekeringsagenten en reclamemakers. Ik vind het veel te gemakkelijk om te roepen dat er in Den Haag allemaal leugenaars en zakkenvullers zitten. Dat neemt niet weg dat we kritisch moeten kijken naar de cijfers die politici ons voorschotelen. Daarom heb ik een gezellig quizje gemaakt: de Liegwijzer. Onmisbaar in deze verkiezingstijd.

1) Een opwarmertje: welke verkiezingsbelofte verbrak de VVD?
A. Een belastingverlaging voor iedere werkende Nederlander van 1000 euro;
B. Geen bezuinigingen meer op defensie;
C. Geen gemorrel aan de hypotheekrenteaftrek;
D. Geen extra geld naar Griekenland.
Alle antwoorden zijn goed.

2)  Henk Krol heeft moeite om uit te leggen hoe hij de verlaging van de AOW-leeftijd wil betalen. Hij deed na elkaar verschillende boude beweringen. Zet ze in de juiste volgorde:
A. Als de AOW-leeftijd omlaaggaat, dan kan de AOW niet met de economische groei meebewegen. „Een kwestie van kiezen tussen twee kwaden.”
B. Het kost 12,6 miljard om de AOW-leeftijd te verlagen, opgehoest door bezuinigingen en belastingverhogingen voor bedrijven en werkenden.
C. De AOW-leeftijd kan zonder problemen omlaag.
De juiste volgorde is: C, A, B. Zijn definitieve antwoord is dus (voorlopig) B.

3) In het eerste RTL-debat vlogen de cijfers over tafel. Welke bewering past niet in het rijtje?
A. Lodewijk Asscher: ‘Samsom wilde 200.000 vluchtelingen toelaten in tien jaar.’
B. Emile Roemer: ‘Het kabinet heeft 365.000 banen vernietigd.’
C. Alexander Pechtold: ‘Er zijn meer vrijwilligers voor de vluchtelingen dan dat er vluchtelingen zijn.’
D. Jesse Klaver: ‘In 1581 schreef Willem van Oranje: dit land zou nog geen drie dagen voortbestaan zonder godsdienstvrijheid.’
E. Geert Wilders: ‘Pim Fortuyn is vermoord door een radicale moslim.’
Antwoord E. Alle beweringen kloppen niet. Maar Wilders was niet bij het RTL-debat aanwezig en deed zijn uitspraak op de Duitse tv.

4) Dan nog een paar niet zo frisse politieke affaires van het afgelopen jaar. Welke is nooit gebeurd?

A. Neelie Kroes (VVD) had een vennootschap op de Bahama’s.
B. Kamerlid Wassila Hachchi (D66) verdween van de ene op de andere dag om voor Clinton campagne te voeren. Ze streek wel wachtgeld op.
C. Raadslid Harry Fischer (D66) werd veroordeeld tot een werkstraf omdat hij twee 17-jarige jongens op de billen tikte.
D. Herman van der Klei (PvdD) werd uit het bestuur gezet omdat hij geen vegetariër bleek te zijn.
Antwoord D is verzonnen.

Het mag duidelijk zijn: de ene leugen is de andere niet. Je vergissen in een jaartal – Sorry Jesse, het was 1580 – is wat anders dan beweren dat Fortuyn is vermoord door een moslimterrorist. Onbetrouwbaarheid hoeft sowieso geen belemmering te zijn in de politiek. In een peiling van EenVandaag komt Emile Roemer als betrouwbaarste lijsttrekker uit de bus, maar hij scoort slecht als premier. En dat onderzoek moet je waarschijnlijk ook weer met een korreltje zout nemen. Cijfers mogen dan niet liegen, ze spreken ook zelden de waarheid.

De Liegwijzer


About the Author

is onafhankelijk (onderzoeks)journalist en schrijft over sociale en ecologische kwesties, zoals armoede, klimaatverandering en de keerzijde van de consumptiemaatschappij. Haar publicaties verschijnen onder meer in OneWorld, NRC en Vrij Nederland.Comments are closed.

Back to Top ↑